خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

دانه پارس خود شرکت دانه پارس اصلی یکی از بهترین کنستانتره های ایران.
سایز شماره دو
کیلویی و گونی موجود است.