خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

سوپر استارت مناسب رشد عالی جوجه.
از شرکت سامع دانه.
در کیسه های بیست و پنج کیلویی است.
برای سفارش کیلویی و کیسه ای لطفاً تماس بگیرید.


کنستانتره جوجه یک روزه
سوپر استارت
برند سامع دانه