خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


کف دریا استرلیزه شده
از خواص کف دریا برای طوطی سانان به موارد زیر می توان اشاره کرد :
مؤثر در تامین املاح معدنی موجود در بدن طوطی سانان و پرندگان زینتی مانند قناری و سهره
تاثیر چشمگیر در زمان جوجه کشی پرندگان
مؤثر در کوتاه کردن قسمت های کیتین بدن عروس هلندی ها و طوطی سانان ؛ یعنی منقار و ناخن ها
کمک به هضم بهتر غذا در طوطی سانان و قناری و سهره
مناسب برای سفید کردن نوک سهره
جلوگیری از رشد بیش از حد پرندگان
و همچنین نوعی تنوع غذایی محسوب می شود.