خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


کرم میلورم خشک در بسته بندی
بمب پروتئین
ضمنا کرم میلورم بصورت زنده نیز موجود است.
در بسته بندی های مختلف با اوزان مختلف موجود است.