خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


پودر صدف خوراکی
برای استفاده و هضم و جذب بیشتر پرندگان در جیره غذایی استفاده می شود.
مناسب بستر و خاک گربه و سگ


پودر صدف خوراکی
مناسب به عنوان خاک گربه هم استفاده می شود.
بسیار مناسب برای درمان تخمه لمبه ای و پوسته ضعیف و نازک در مرغ است.
در بسته بندی ده کیلویی و کیسه ای موجود است.