خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

هفت تخم اعلا قناری و سهره
ترکیبات : کتان ، ارزن ایرانی ، تخم کاهو ، منداب ، گشنیز ، کافشه ، کتان قرمز و …..