خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

هفت تخم اعلا طوطی سانان مناسب برای دانه روزانه و زمان جفتگیری طوطی سانان