خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

در کیسه های ده کیلویی موجود است.
مخلوط تقویتی کبوتر و قمری
مناسب زمان جوجه کشی


مخلوط تقویتی کبوتر
درجه یک