خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


قطره تقویت نطفه زنی
A , D3 , E , C
نسخه ایرانی بقیت 60 هزار تومان موجود است.
در شیشه های مشکی و ضد نور برای ماندگاری بیشتر موجود است.

ساخت ترکیه