خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


ترکیبات: دان جارو ، ارزن ، گندم ، جو ، کاسنی ، کلزا ، ترب ، نیجر ، کافشه ، کتان ، پلت و تخمه آفتابگردان 🌻
با افتخار ساخت ایران
900gr