خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

ذرت شکسته
بصورت کیلویی و کیسه ای موجود است.
خوراک عالی برای مرغ و خروس