خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


ترکیبات : شامل بذرهای طبیعی و تکه های میوه
کاملا ارگانیک
ساخت با افتخار ایران
یک کیلو گرم