خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

انواع تخم نطفه دار و خوراکی بوقلمون موجود است.
قیمت به تاریخ روز می باشد.