خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

عرضه انواع اردک گوشتی و مرغابی
انواع جوجه اردک گوشتی و معمولی و تخم گذار
اردک نر و یا ماده
برای اردک و جوجه اردک تعداد بالا لطفاً تماس بگیرید.