خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


آجر ویتامینه مولتی مینرال
غنی شده از انواع ویتامین ها و مواد معدنی ضروری
تقویت کننده و اشتهاآور


جهت مصرف: کبوتر ، مینا ، کاسکو ، طوطی ها ، طرقه ، فنچ ، مرغ عشق ، قناری و سره